Thứ 2 - Thứ 7 : 09:00 - 17:30

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG ( THÁNG 12/2021 )

Tư vấn thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản
Xem chi tiết

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THÁNG 10/2020

Hỗ trợ tuyển dụng việc làm tại Nhật Bản ngành nghề Hàn bán tự động tháng 10/2020
Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG TTS KĨ NĂNG ĐẶT ĐINH NGÀNH NGHỀ : HÀN BÁN TỰ ĐỘNG ( T9/2020)

Tuyển dụng thực tập sinh kỹ năng đặc định ngành Hàn bán tự động tháng 9/ 2020
Xem chi tiết

ĐƠN HÀNG THANH GIA CỐ (DỰ KIẾN NHẬP CẢNH THÁNG 1/2021)

Tư vấn thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản tháng 7/2020
Xem chi tiết

Đơn hàng Nhựa nữ (tháng 7/2020)

Tư vấn thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản tháng 7/2020
Xem chi tiết

Đơn hàng Cốp pha (tháng 7/2020)

Tư vấn thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản tháng 7/2020
Xem chi tiết

Đơn hàng Chống thấm (tháng 6/2020)

Tư vấn thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản tháng 5/2020
Xem chi tiết

Đơn hàng xây dựng tổng hợp (tháng 4/2020)

Tư vấn thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản tháng 4/2020
Xem chi tiết

Đơn hàng xây dựng Giàn giáo (tháng 3/2020)

Tư vấn thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản tháng 3/2020
Xem chi tiết
mail zalo messager call
Go to top